HAPERTSE OPTOCHT

Carnavalszondag is volgens veel mensen dé Hapertse dag van carnaval. De grote carnavalsgroepen van Hapert lopen deze dag namelijk de Hapertse optocht. In omvang niet te vergelijken met de grote Kempenoptocht, maar qua sfeer zeker minimaal zo gezellig. Een geweldige saamhorigheid tussen de grote wagenbouwers CS Ge Kèkt Mer en Ge Wit Mèr Nooit, de grote loopgroep van C.V. de Apenkoppen en nog vele individuen, duo’s en andere kleine groepen.

De Hapertse optocht is voor ons als vereniging daarom ook een evenement om trots op te zijn. We vinden het geweldig dat we al jaren beide wagenbouwers zowel op zondag als op maandag mogen verwelkomen.  Daarnaast zien we al jaren een steeds groter wordende saamhorigheid ontstaan tussen de verschillende verenigingen. Daarnaast is de avond in gemeenschapshuis Den Tref altijd uitzinnig door de combinatie van live muziek en puur euforisch Hapertse sfeer.

Kortom: doe mee en geniet!

Reglement

Reglement en jurering zondagoptocht:

Regels voor het beoordelen van wagens, groepen, duo’s en individuelen.

Aspecten.

Er zijn vier aspecten te beoordelen. Voor elk daarvan wordt een punt gegeven variërend van 1 tot en met 10.

1.1 Carnavalesk aspect.

Humor; Spot (niet te bijtend); Bonte vertoning; Spitsvondigheid.

1.2 Originaliteit / actualiteit.

Idee; Creativiteit; Vindingrijkheid; Actualiteit; Verrassingselementen.

1.3 Presentatie tijdens optocht.

Voortbeweging van het geheel; Gedrag van de personen; Uit te voeren activiteiten.

1.4 Afwerking.

Verhouding eigen werk en gekocht materiaal;

Technische afwerking;

Afwerking van teksten (inhoud, netheid, fouten);

Samenhang, harmonie en eenheid.

Beoordeling.

Ieder jurylid beoordeelt zo onafhankelijk mogelijk en geeft per aspect punten, maximaal 10. De punten worden opgeteld, waarbij maximaal dus 40 punten kunnen worden toegekend aan een groep, wagen of individueel.

Resultaat.

Op de vergadering na de optocht worden de punten van alle juryleden gesommeerd.

Per categorie (wagens, groepen, individuelen) wint degene met het hoogste aantal punten. Wanneer twee of meer deelnemers per categorie een zelfde aantal punten scoren, geeft het aantal punten behaald voor de afwerking de doorslag. Mocht het aantal punten dan nog gelijk zijn, dan volgt een nieuwe beoordeling. Hiertoe doet de voorzitter van de jury een voorstel, dat door de meerderheid van de juryleden moet worden gesteund om aangenomen te worden.

Prijzen.

Door c.v. de Pintewippers worden een aantal bekers en een bedrag beschikbaar gesteld voor geldprijzen. De jury verdeelt dit bedrag over de deelnemers van de optocht naar eigen inzicht, rekening houdende met de resultaten van de beoordeling. Aanmoedigingsprijzen en dergelijke mogen worden toegekend.

Voor (gemotoriseerde) wagens met loopgroep (± 20 personen) wordt start/finishgeld uitgekeerd. Voor extra infomatie hierover kunt u bij secretariaat@pintewippers.nl
document.getElementById(‘cloak0789082aa8017724409b3e51f3552828’).innerHTML = ”;
var prefix = ‘ma’ + ‘il’ + ‘to’;
var path = ‘hr’ + ‘ef’ + ‘=’;
var addy0789082aa8017724409b3e51f3552828 = ‘secretariaat’ + ‘@’;
addy0789082aa8017724409b3e51f3552828 = addy0789082aa8017724409b3e51f3552828 + ‘pintewippers’ + ‘.’ + ‘nl’;
var addy_text0789082aa8017724409b3e51f3552828 = ‘secretariaat’ + ‘@’ + ‘pintewippers’ + ‘.’ + ‘nl’;document.getElementById(‘cloak0789082aa8017724409b3e51f3552828’).innerHTML += ‘‘+addy_text0789082aa8017724409b3e51f3552828+’‘;
terecht.

Onvoorziene situaties.

In geval van situaties waarin het bovenstaande niet voorziet, wordt beslist door de jury met een meerderheid van 2/3 van de stemmen. Deze stemming is mondeling tenzij twee of meer juryleden verzoeken om een schriftelijke stemming.

Wisselbeker.

De groep of wagen met het hoogste puntentotaal behaalt de wisselbeker. Als meerdere groepen en / of wagens een zelfde puntentotaal scoren is het bovenstaande eveneens van toepassing voor de toekenning van de wisselbeker.

IMPRESSIE HAPERTSE OPTOCHT

UITSLAGEN VOLWASSENEN 2017

WAGENS
[table “1000” not found /]
LOOPGROEPEN
[table “1001” not found /]
DUO’S
[table “1003” not found /]
INDIVIDUELEN
[table “1004” not found /]

UITSLAGEN KINDEROPTOCHT 2017

LOOPGROEPEN
[table “2000” not found /]
DUO’S
[table “2001” not found /]
INDIVIDUELEN
[table “2003” not found /]
Menu